Tokyo Metropolitan Government BuildingTokyo Metropolitan Government BuildingTokyo Metropolitan Government BuildingTokyo Metropolitan Government BuildingGinzaSunshine 60 TowerSunshine 60 TowerShinjuku StationShinjuku StationShinjuku StationShinjuku StationShinjuku StationShinjuku StationShinjukuShinjukuShinjukuVending MachineTsukiji fish marketTsukiji fish marketTsukiji fish market